open3d.core.tril

open3d.core.tril(A: open3d.cpu.pybind.core.Tensor, diagonal: int = 0) → open3d.cpu.pybind.core.Tensor

Function to get lower triangular matrix, below diagonal